You are currently viewing Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Woda i wilgoć są największymi wrogami każdej nieruchomości. To one prowadzą do uszkodzenia i pękania murów. Nie bez znaczenia jest tutaj także jakość wykonania. Nie mniej jednak nawet najtwardszy i najbardziej solidny materiał ulega uszkodzeniu pod wpływem wody i wilgoci.

Co daje izolacja przeciwwodna

izolacja przeciwwodna pionowaZ tego też powodu niezwykle ważne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przed tymi czynnikami. Najlepszym sposobem jest wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej. To dzięki niej jesteśmy w stanie ochronić nasze nieruchomości przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Ważne jest tutaj zastosowanie odpowiedniego typu izolacji. Generalnie izolacje przeciwwodne dzielą się na poziome i pionowe. Izolacja pozioma chroni budynek przed wodą i wilgocią z wewnątrz. Natomiast izolacja przeciwwodna pionowa odpowiada za ochronę budynku przed wilgocią pochodzą z zewnątrz. Dotyczy to głównie opadów atmosferycznych, czy też wilgoci, która może powstać ze ściekania wody z dachu. Ochronę przeciwko wodzie i wilgoci wykonuje się na kilka sposobów wszystko zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest intensywność opadów, a także narażenie budynku na ich działanie. Kolejnym poziom wód gruntowych, a także przepuszczalność gruntu. Im grunt mniej przepuszczalny tym bardziej ważne jest wykonanie znacznie mocniejszej izolacji. Wynika to z większego ryzyka uszkodzenia murów.

Z tego też powodu mniej opadów w danym obszarze pozwala na wykonanie elewacji poprzez pokrycie specjalną masą złożoną z różnego typu tworzyw ścian zewnętrznych budynku. Z kolei przy budynkach bardziej narażonych na działanie wilgoci niezbędne może okazać się wykonanie bardziej zaawansowanych prac. Czasem trzeba wykonać odpowiednie nawiercenia w fundamentach, które sprawnie pozwolą na odpowadzenie nadmiaru wilgoci.