You are currently viewing Skuteczna ochrona konstrukcji ze stali

Skuteczna ochrona konstrukcji ze stali

Budynki, które mają konstrukcje wykonane ze stali są z pewnością solidne, ale należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu konstrukcji stalowej, ponieważ podczas pożaru traci na swoich właściwościach. Odpowiednia ochrona ppoż pozwoli na bezpieczną ewakuację danego budynku. Nie warto na niej oszczędzać, ponieważ chodzi tu o życie ludzkie.

Jak zabezpieczyć konstrukcję stalową przed ogniem?

sprawdzone zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychBudynki bardzo często posiadają konstrukcje wykonane ze stali. Stal jest bardzo trwałym i solidnym materiałem konstrukcyjnym, jednak podczas pożaru ulega silnemu nagrzewaniu. Stal jest niepalna, jednak pod wpływem wysokiej temperatury nagrzewa się, przez co konstrukcja traci swoje właściwości nośne i stwarza zagrożenia dla ludzi znajdujących się wewnątrz budynku. Polecane są sprawdzone zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych dzięki którym, konstrukcja będzie miała wydłużony czas zachowania swojej nośności. Do zabezpieczeń tego typu należą specjalne płyty ogniochronne, które są nakładane na konstrukcję. Ich rodzaj oraz sposób montażu zależny jest od budowy konstrukcji i wielkości danego budynku. Kolejną z metod jest zastosowanie farby ogniochronnej. Możliwe jest nałożenie jej pędzlem, wałkiem lub nowoczesną i skuteczną metodą natryskową. Farby pod wpływem temperatury pienią się i tworzą szczelną barierę termoizolacyjną. Dzięki zastosowaniu farb konstrukcja stalowa nie nagrzewa się w tak szybkim tempie i przez dłuższy czas zachowuje swoje właściwości nośne. Dzięki wydłużonemu czasowi posiadania przez konstrukcję właściwości nośnych, możliwa jest skuteczna ewakuacja ludzi znajdujących się wewnątrz budynku. Inną metodą ochronną konstrukcji stalowych jest montaż ochronnych płyt z wełny kamiennej. Jest to niezwykle skuteczna i innowacyjna metoda w ochronie konstrukcji stalowych przed działaniem pożaru. Najprostszą metodą są pęczniejące farby ogniochronne, które pod wpływem ciepła po prostu pęcznieją, tworząc powłokę zabezpieczającą.

Na zabezpieczeniach przeciwpożarowych nie warto oszczędzać, ponieważ dzięki nim można uratować ludzi znajdujących się w płonącym budynku. Konstrukcje stalowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed pożarem, ponieważ w przeciwnym razie szybko stwarzają zagrożenie ze względu na szybką utratę właściwości nośnych.