You are currently viewing Pomocna restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Pomocna restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Żeby przedsiębiorstwo się efektywnie rozwijało i odnosiło sukcesy, to musi być właściwie zarządzane. Odnosi się to do wszystkich szczebli, które wpływają na całokształt. Przeważnie największym zagrożeniem dla firm jest utrata płynności finansowej.

W jakim celu przeprowadza się restrukturyzację przedsiębiorstwa?

restrukturyzacja przedsiębiorstwaKiedy problemem dla firmy staje się regulowanie bieżących zobowiązań, to najczęściej jest to sygnał mówiący o znaczących kłopotach w zarządzaniu działalnością i jej finansami. W każdej firmie można ulepszyć system komunikacji, zarządzania czy wykorzystywania zasobów, zwłaszcza jeżeli boryka się ona z widmem bankructwa. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest zespołem działań prowadzących do poprawy efektywności firmy poprzez dokonane reorganizacji w jej strukturach. Jednak nie każda firma może pozytywnie przejść restrukturyzację, ponieważ musi ona być w stanie regulować bieżące zobowiązania i rokować na poprawę sytuacji. Tego typu procedurę wprowadza się w sytuacji utraty płynności finansowej, a jej celem jest usprawnienie funkcjonowania oraz usprawnienie wydajności wykorzystania posiadanych zasobów. Restrukturyzacja firmy ogranicza straty majątkowe do minimum i pozwala firmie na pozostanie na rynku, a nawet utrzymanie pozycji. W kryzysowym momencie działalności, często jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na uniknięcie ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja zapewnia szybką ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi oraz daje czas na wypracowanie porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacja to nie początek końca firmy, a nowy początek. Ulepszając procesy zachodzące w firmie, dajemy jej szansę na podniesienie się z kryzysu z minimalnymi szkodami. Dla firmy, której grozi ogłoszenie upadłości takie rozwiązanie jest jedyną szansą.