You are currently viewing Magazyny w miastach przemysłowych

Magazyny w miastach przemysłowych

Innowacje technologiczne z początku XIX wieku zmieniły kształt magazynów i wykonywane w nich prace: żeliwne kolumny, a później formowane słupki stalowe; dachy z piłami zębatymi; oraz zasilanie parowe. Wszystkie zostały szybko zaadoptowane i były w powszechnym użyciu do połowy XIX wieku. Silne, smukłe kolumny żeliwne zaczęły zastępować dotychczasowe murowane. Wraz z rozwojem nowoczesnego szkieletu stalowego pod koniec XIX wieku, jego wytrzymałość i możliwości konstrukcyjne umożliwiły powstanie pierwszych wieżowców.

Innowacje technologiczne w magazynach

magazyn gdyniaDźwigary stalowe zastąpiły belki drewniane, zwiększając rozpiętość przęseł wewnętrznych w magazynie. Dach z piłami zębatymi rzucił naturalne światło na szczytową kondygnację magazynu. Zmienił on jego kształt, z tradycyjnego szczytowego biodra lub szczytu na zasadniczo płaską formę dachu, która często była ukryta za parapetem. Budynki magazynowe, np. magazyn gdynia, stały się teraz silnie poziome. Wewnątrz najwyższego piętra, pionowa szyba w każdym z zębów piły umożliwiła naturalne oświetlenie wystawionych towarów, poprawiając kontrolę kupujących. Wciągniki i dźwigi napędzane siłą pary wodnej zwiększyły wydajność pracy ręcznej przy podnoszeniu i przemieszczaniu ciężkich towarów. Kolejne dwa nowe źródła energii, hydraulika i elektryczność, zmieniły projekt i praktykę magazynową pod koniec XIX wieku i w XX wieku. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku w wielu dużych miastach przemysłowych na całym świecie zbudowano publiczne sieci zasilania hydraulicznego, czego przykładem jest Manchester. Były one bardzo skuteczne w zasilaniu dźwigów i wind, których zastosowanie w magazynach służyło do obsługi wyższych budynków i umożliwiało nową wydajność pracy. Publiczne sieci elektryczne pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku.

Początkowo wykorzystywano je głównie do oświetlenia, a wkrótce także do elektryfikacji wind, co umożliwiło budowę wyższych, bardziej wydajnych magazynów. Potrzeba było kilku dziesięcioleci, aby energia elektryczna była szeroko rozprowadzana w miastach zachodniego świata. XX-wieczne technologie sprawiły, że magazynowanie stało się jeszcze bardziej wydajne. Energia elektryczna stała się powszechnie dostępna i przekształciła oświetlenie, zabezpieczenia, podnoszenie i transport od lat dziewięćdziesiątych XX wieku.