You are currently viewing Korzystamy z niedrogiej wyceny nieruchomości

Korzystamy z niedrogiej wyceny nieruchomości

Profesjonalnie wykonana wycena nieruchomości pozwala na określenie jej realnej i rynkowej wartości. Tyczy się to zarówno mieszkań, domów jednorodzinnych, działek zabudowanych oraz niezabudowanych. Cena takich nieruchomości jest uzależniona od różnych czynników, dzięki czemu doświadczona osoba będzie w stanie bardzo dokładniej ustalić taką wartość. Czy warto korzystać z usług rzeczoznawców zajmujących się wyceną nieruchomości?

Korzyści wynikające z profesjonalnej wyceny nieruchomości

niedroga wycena nieruchomości w warszawieW czasie zakupu alb sprzedaży nieruchomości, może istnieć potrzeba jej wyceny. Ma to miejsce na przykład w momencie, kiedy planujemy zaciągnąć kredyt i wycena jest wymagana przez instytucję bankową. Jednocześnie możliwe jest skorzystanie z usług wyceny w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie oszacować wartości nieruchomości i zależy nam na tym, aby nie sprzedać domu, mieszkania czy działki za zbyt niską kwotę. Operaty szacunkowe albo wycena nieruchomości sporządzane są w formie pisemnej przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę majątkowego. Taki dokument umożliwia poznanie realnej wartości nieruchomości. Jeżeli interesuje nas wyłącznie niedroga wycena nieruchomości w warszawie znajdziemy takie oferty. Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego może być przydatna w kilku przypadkach. Oprócz zbycia oraz nabycia nieruchomości, tyczy się to także przypadków starań o kredyt hipoteczny. Dodatkowo może być przydatny w przypadku konieczności ustalenia odpłatności w użytkowaniu wieczystym, na etapie ustalania opłat planistycznych w związku z ustanowieniem albo zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Sprawdzi się również w razie starań o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w celu ustalenia wysokości czynszu najmu czy do dokonania podziału spadku. Istotnych może być więc wiele celów, w przypadku których sporządzanie wyceny nieruchomości może okazać się niezbędne.

Możliwe jest podjęcie prób samodzielnego oszacowania wartości nieruchomości, jednakże aby wycena miała moc prawną, musi być wykonana wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Rzeczoznawca posiada dostęp do bazy aktów notarialnych, która umożliwia mu dokonywanie analizy cen transakcyjnych, jakie były osiągane w zbliżonych warunkach. Sam operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym.