You are currently viewing Jak odwadniane są osady?

Jak odwadniane są osady?

W obecnych czasach wykorzystywane są dwa główne sposoby na oczyszczanie ścieków. jednym z nich jest naturalna metoda biologiczna, drugim zaś metoda chemiczna, polegająca na dodaniu do wody określonych substancji chemicznych. Obydwie metody polegają na oddzieleniu od siebie wody, która da się oczyścić od tak zwanych osadów pościekowych.

W jakim celu odwadnia się osady?

polecane odwadnianie osadówProces oczyszczanie ścieków w obecnych czasach może być realizowane na jeden dwóch głównych sposobów. Pierwszą metodą jest metoda naturalna polegająca na tym, że ścieki w naturalny sposób oddzielają się na dwie warstwy. Metoda chemiczna zaś, polega na dodawaniu do zanieczyszczonych ścieków substancji chemicznych, dzięki którym następuje reakcja chemiczna neutralizująca wszystkie szkodliwe związki i mikroorganizmy. Niezależnie od wybranej metody oczyszczania, podstawowym zadaniem każdej oczyszczalni jest to, aby proces oczyszczania był możliwie jak najbardziej wydajny. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że proces oczyszczania jest zakończony sukcesem, jeżeli z litra ścieków uda się pozyskać jak największy procent oczyszczonej wody. W tym celu właśnie wykonywane jest polecane odwadnianie osadów. Po oddzieleniu się ścieków w naturalny sposób na warstwę osadu i warstwę wody, kolejnym krokiem jest poddanie substancji nadającej się od oczyszczania, kolejnym zabiegom oczyszczającym. Nie oznacza to jednak, że z osadów po ściekowych nie uda się pozyskać jeszcze cieczy, która może się nadawać jeszcze do oczyszczania. W te właśnie sposób wydajność pracy danej oczyszczalni można w znaczny sposób zwiększyć. Zazwyczaj w celu odwadniania osadów, wykorzystywane są odpowiednie urządzenia filtrujące, w związku z tym ten etap oczyszczenia jest mechaniczny. Do odwadniania wykorzystywane są specjalne taśmy filtrujące, prasy filtrujące, czy też na przykład wirówki i dekandery. Niezależnie od wybranego urządzenia do uwadniania chodzi o to, aby uzyskać jak najmniejsze uwodnienia masy ściekowej. Dzięki temu praca oczyszczalni będzie bardziej ekologiczna i ekonomiczna.

W obecnych czasach stawia się znacznie większy nacisk na jak najbardziej ekologiczną pracę oczyszczalni ścieków. W tym celu podczas oczyszczania pracownicy oczyszczalni starają się pozyskać jak największe ilości czystej wody że ścieków. Można to zrobić, pozyskując wodę nadającą się do oczyszczania z osadów po ściekowych.