You are currently viewing Jak kalibrować urządzenia pomiarowe?

Jak kalibrować urządzenia pomiarowe?

 

Bez urządzeń pomiarowych trudno wyobrazić sobie dynamiczny rozwój współczesnej gospodarki. Ważne jest więc, by pamiętać, żeby zawsze używać jedynie tych, które poddane zostały procedurze kalibracji. Tylko wyniki wskazywane przez takie mierniki mogą być brane pod uwagę.

Czym jest wzorcowanie mierników?

sprawdzone wzorcowanie mierników elektrycznychBez profesjonalnych urządzeń pomiarowych, dynamiczny rozwój gospodarki były znacznie utrudniony. Właśnie te urządzenia sprawiają, że praca wielu firm z różnych branż jest znacznie bardziej sprawna, oraz można unikać pomyłek wynikających ze złego oszacowania różnych miar. Oczywiście jednak, zanim takie urządzenia pomiarowe będą mogły był profesjonalnie wykorzystywane, bardzo ważne jest, by przeszły procedurę kalibracji. Fachowo, ta procedura znana jest jako sprawdzone wzorcowanie mierników elektrycznych i przeprowadzana jedynie w profesjonalnych laboratoriach badawczych. Sam przebieg tej procedury jest stosunkowo prosty, ale nie może być wykonany przez osoby, które nie maja odpowiedniego sprzętu, jak również doświadczenia. Głównym celem tej kalibracji jest wprowadzenie w pamięć danego miernika elektrycznego tak zwanego wzorca miar. Jest to wspólna wartość, do której odnoszą się różne modele mierników, dzięki której można mieć pewność, ze wyniki wykonywanych przez nich pomiarów będą mogły być ze sobą porównywane. W praktyce jednak, wprowadzanie wzorca miar jest ostatnim etapem tej procedury. Wcześniej, bardzo ważne jest, by przeprowadzić testy, które potwierdza, że dany miernik w ogóle może być wykorzystywany w zastosowaniach profesjonalnych. W tym celu sprawdzana jest jego dokładność pomiarowa, która nie może być zbyt niska. Jeżeli tak by się stało, dany miernik nie może niestety przejść pomyślnie procedury wzorcowania i jest odrzucany na tym etapie. Dzięki temu, używając mierników  dopuszczonych do profesjonalnego użytku można mieć pewność, że korzysta się jedynie z najlepszych pod względem jakości urządzeń tego typu. Warto wspomnieć, że wyniki pomiarów urządzeń które przeszły procedurę wzorcownia, nie mogą być poddawane w wątpliwość na przykład podczas przetargów.

Urządzenia pomiarowe wykorzystywane w zastosowaniach profesjonalnych, różnią się od tych, do których dostęp maja osoby prywatne. Przede wszystkim, musza być to urządzenia, które wyróżniają się znacznie wyższym poziomem dokładności. Są one także odpowiednio skalibrowane.