You are currently viewing Jak działają przetworniki wykorzystywane w przemyśle?

Jak działają przetworniki wykorzystywane w przemyśle?

W procesach przemysłowych ciągle zachodzi konieczność kontrolowania poszczególnych parametrów. Mają one kluczowy wpływ na jakość oraz zachowanie ciągłości poszczególnych procesów. Żeby było to możliwe konieczne jest wykorzystanie urządzeń dedykowanych do określonego rozwiązania. Jednym z bardziej newralgicznych zagadnień jest kontrola ilości cieczy w zbiornikach zamkniętych. Proces ten nie może być realizowany fizycznie przez pracowników ponieważ stwarza to zbyt duże zagrożenie.

Jak zmierzyć ciśnienie w zbiorniku?

trwały przetwornik ciśnienia 4 20maNiezbędne jest więc wykorzystanie specjalnych urządzeń, które pozwalają na generowanie dokładnych odczytów, a następnie na przesłanie informacji do baz danych. Przykładem może być chociażby trwały przetwornik ciśnienia 4 20ma pracujący w konfiguracji tak zwanej pętli prądowej. W zależności od zmierzonej wartości zmienia się bowiem natężenie płynącego prądu na wyjściu. W takim przypadku wartość 4 mA odpowiada stanowi niskiemu, a wartość 20 mA stanowi wysokiemu. Ważnym zagadnieniem jest również rozdzielczość przetwornika, która określa dokładność pomiaru. Ta powinna być jak najwyższa w celu utrzymania jak najbardziej wiarygodnych odczytów. Kolejnym ważnym parametrem technicznym jest zakres pomiaru, który przeważnie wynosi do kilkudziesięciu atmosfer. Jako, że przetworniki ciśnienia są dedykowane do pracy w instalacjach przemysłowych to muszą być one odpowiednio skonstruowane tak żeby zachować wysoką niezawodność oraz trwałość. W tym celu obudowa jest najczęściej wykonywana ze stali nierdzewnej co zapewnia jej odporność na agresywne ciecze, z którymi może mieć kontakt. Dodatkowo samo urządzenie jest często wyposażone w przemysłowe złącza M12 czy specjalne uszczelnienia.

Nie bez znaczenia jest również stopień ochrony IP, który powinien być jak najwyższy. W praktyce spotyka się najczęściej urządzenia posiadające stopień IP65, 66 czy rzadziej 67. W zależności od rodzaju monitorowanego procesu dobierając odpowiedni sprzęt należy również zwrócić uwagę na temperaturę jego pracy. Ta przeważnie wynosi od około -40 do nawet 80 stopni Celsjusza. W przypadku, gdy potrzebne są inne parametry warto skontaktować się z producentem z zapytaniem o niestandardowe wykonanie. Część podmiotów działających na rynku oferuje takie produkty.