You are currently viewing Flitrowanie drobin i oparów w lakierni

Flitrowanie drobin i oparów w lakierni

Praca lakiernika nierozerwalnie łączy się z ekspozycją na trujące opary i substancje. Dlatego pracownicy są wyposażani w specjalne kostiumy i maski z filtrami, które wyłapują wszelkiego rodzaju szkodliwe dla zdrowia opary i cząstki. Jednak praca w lakierni to także ochrona całego miejsca przed oparami. Dlatego stosuje się filtry lakiernicze, pozwalające na szybkie wyłapanie wielu zanieczyszczeń.

Filtry lakiernicze do malarni i lakierni samochodowych

filtry do lakierniJednym z elementów, które warunkują stosowanie filtrów w lakierniach jest ochrona środowiska. Filtry do lakierni w bardzo dużym stopniu ograniczają wydzielanie szkodliwych drobin do powietrza, tym samym wpływając na stan otoczenia naturalnego w miejscu postawienia lakierni i malarni. Jednak filtrowanie ma wielki wpływ także na jakość usług świadczonych w lakierniach. Bardzo ważne jest na przykład filtrowanie kurzu, a także zanieczyszczeń, mogących mieć wpływ na osadzanie się na świeżym lakierze. Tego typu filtracja pomaga w uzyskaniu idealnej powłoki lakierniczej, a także umożliwia zmniejszenie ilości reklamacji i zwiększenie lokalnego prestiżu malarni w oczach klientów. Dobre odfiltrowywanie zanieczyszczeń chroni także maszyny i urządzenia lakiernicze. Dobre odfiltrowywanie może mieć wpływa na zmniejszenie częstotliwości awarii, co umożliwia zwiększenie wydajności, a także może mieć niebagatelne znaczenie dla obniżenia wydatków na naprawy.

Dobre systemy filtracyjne mają wpływ na ochronę organizmu ludzkiego, co ma niebagatelne znaczenie w zmniejszaniu ryzyka występowania chorób u osób, pracujących w lakierniach. Filtry mogą mieć znaczenie w profilaktyce chorób płuc, a nowoczesne urządzenia filtracyjne sprawiają, iż praca lakiernika jest bezpieczna dla zdrowia, i nie tworzy zagrożeń ciężkimi chorobami.