You are currently viewing Efektywna terapia i leczenie alkoholizmu we Wrocławiu

Efektywna terapia i leczenie alkoholizmu we Wrocławiu

Uzależnienia dotykają osoby w każdym wieku i z różnych grup społecznych. Są niebywale groźne i nie poddane leczeniu mogą doprowadzić do tragedii, a nawet śmierci osoby uzależnionej. Szeroka dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza ogromne ryzyko. Uzależnienia są problemem dla osoby dotkniętej chorobą, a także najbliższego otoczenia i rodziny. Doprowadzają do szeregu chorób, problemów psychicznych, utraty pracy, skrajnej biedy, a nawet śmierci.

Ośrodki leczenia uzależnień we Wrocławiu

efektywne leczenie alkoholizmu we WrocławiuNegatywnie wpływają na relacje rodzinne, zaburzają jej funkcjonowanie i często prowadzą do zaburzeń psychologicznych również u członków rodziny. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa terapia uzależnień. W wielu miejscach w Polsce prowadzone są specjalne ośrodki zamknięte umożliwiające leczenie z alkoholizmu, narkotyków, hazardu oraz innych zaburzeń związanych z uzależnieniem. Skuteczne i efektywne leczenie alkoholizmu we Wrocławiu możliwe jest dzięki intensywnej terapii w prywatnych ośrodkach zamkniętych i dziennych. Ośrodki leczenia alkoholizmu umożliwiają skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Prowadzą wielowymiarową terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Gwarantują komfortowe warunki i profesjonalną terapię oraz anonimowość i dyskrecję. Terapia alkoholowa odbywa się w kilku etapach. Uwzględnia często wsparcie farmakologiczne chorych, zwłaszcza w okresie odstawienia środków uzależniających, pomaga również w przywróceniu właściwego stanu zdrowia fizycznego. W pierwszym etapie osoba uzależniona musi uświadomić sobie problem z jakim się boryka i wykazać wolę walki z nałogiem. W następnym etapie przeprowadzonych jest szereg specjalistycznych badań określających stan zdrowia pacjenta i podjęcie odpowiedniego rodzaju terapii związanej z kondycją psychiczną i fizyczną osoby uzależnionej. W ośrodkach pracują wyspecjalizowani terapeuci, którzy uczą w grupach lub indywidualnie funkcjonowania bez alkoholu i radzenia sobie z problemami życiowymi. Przygotowanie indywidualnego programu terapii dla alkoholików w ośrodkach zamkniętych jest niezwykle ważnym etapem prowadzenia leczenia.

Każda osoba inaczej radzi sobie z problemami i uzależnieniem, a dobór właściwych technik terapeutycznych daje szansę na osiągnięcie zamierzonego celu i skutecznego wyjścia z nałogu. Czas trwania terapii uzależniony jest od zaangażowania osoby uzależnionej, a także postępów w leczeniu. Najczęściej jest to okres kilku tygodni, gdyż leczenie choroby alkoholowej to długotrwała terapia. Osoby uzależnione najczęściej do końca swojego życia korzystają z różnych grup wsparcia i warsztatów terapeutycznych, które wspierają w życiu bez nałogu i pomagają w trudnościach związanych z życiem społecznym i rodzinnym.