You are currently viewing Efektywna naprawa rur wodociągowych

Efektywna naprawa rur wodociągowych

Remont oraz modernizacja rur przy użyciu technik bezwykopowych odbywa się bez naruszania struktury nawierzchni. Umożliwia to ograniczenie uciążliwego hałasu, konieczności dokonywania wykopów, jak również utrudnień pojawiających się w codziennym życiu lokalnych społeczności. Ponadto ta metoda generuje znacznie niższe koszty i wykonywana jest w krótszym czasie. Czy warto decydować się na bezwykopową naprawę rur?

Zalety stosowania bezwykopowej naprawy rur

bezwykopowa naprawa rur wodociągowychCoraz częściej inwestorzy decydują się na bezodkrywkową naprawę techniczną rur, w miejsce tradycyjnych wykopów otwartych oraz zamiany rur na nowe. Zastosowanie tej  nowoczesnej technologii w sposób relatywny wiąże się ze znacznie niższymi kosztami, niż w przypadku decyzji o tradycyjnym wykopie. Ze względu na fakt, że w wielu przypadkach prace budowlane są realizowane na terenach silnie zurbanizowanych, terenach zielonych, infrastrukturze przemysłowej albo w centrach miast, metoda bezwykopowa wydaje się jedyną możliwą do zastosowania. Korzystnym rozwiązaniem jest także bezwykopowa naprawa rur wodociągowych. Dużą zaletą w tym wypadku jest krótki czas realizacji takiej instalacji, jak również możliwość uniknięcia kosztów związanych z regeneracją nawierzchni drogowej.  Wymiana bezwykopowa wymaga standardowo od dwóch do trzech osób do obsługi sprzętu, przy czym niezbędne są urządzenia do oczyszczenia, renowacji oraz kamera do sprawdzania jakości wykonanych prac. Często naprawy odbywają się z wykorzystaniem istniejących już studni, co jest znacznie mniej problematyczne. Dodatkowo nie występują uciążliwe hałasy, nie jest potrzebnych w danym miejscu także duża ilość pojazdów służbowych. Jednocześnie czas realizacji trwa od kilku godzin do kilku dni, w zależności od skomplikowania prac, co jest znacznie krótszym czasem, niż w przypadku tradycyjnej naprawy odkrywkowej. Dużą zaletą jest także brak dodatkowych kosztów nakładanych na osobę decydującą się na naprawę instalacji.

Reasumując, naprawa rur wodociągowych bywa problematyczna i czasochłonna, w związku z czym coraz częściej wykorzystuje się w tym celu metodę bezwykopową. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które posiada liczne korzyści, zarówno finansowe, jak i ekologiczne i wiele innych. Z tego powodu warto mieć świadomość istnienia takiej formy naprawy i w razie potrzeby się na nią zdecydować.