You are currently viewing Czym bada się twardość surowców?

Czym bada się twardość surowców?

Aby uniknąć bardzo niekorzystnego zjawiska, czyli wad fabrycznych po wypuszczeniu produktu na rynek, surowce użyte do jego produkcji poddawane są specjalnym badaniom. Badania te mają na celu wykryć, czy jakiś surowiec nie odbiega od innych pod względem jakości. W większości wypadków głównym badanym parametrem jest wytrzymałość.

Do czego służą nanotwardościomierze?

innowacyjny nanotwardościomierzWady fabryczni różnych produktów i części mechanicznych są zjawiskiem bardzo niepożądanym dla każdego producenta. Z tego właśnie względu starają się oni zrobić wszystko, aby zapobiec podobnym zjawiskom. W tym celu zazwyczaj wykorzystują oni maszyny wytrzymałościowe, takie jak innowacyjny nanotwardościomierz, dzięki którym mogą sprawdzić, czy użyty do produkcji surowiec nie odbiega od innych pod względem jakości, lub czy już wyprodukowana część będzie w stanie znosić różnego rodzaju obciążenia. Maszyn wytrzymałościowych na rynku jest obecnie bardzo dużo i jest to związane bezpośrednio z faktem, że wykorzystywanie tych maszyn  jest w stanie faktycznie zminimalizować ryzyko wystąpienia wad fabrycznych. Nanotwardościomierze zaś nalezą do jednych z częściej wykorzystywanych maszyn tego typu, głównie przez wzgląd na to, ze są to maszyny niezwykle dokładne. Duża skala wyników pomiarów jest bez wątpienia największą zaletą tych maszyn, pozwala to bowiem określić wytrzymałość w skali od nanometra do mikrometra. Czasem nawet bardzo mała różnica pomiędzy poszczególnymi surowcami może być decydująca dla zasadności ich stosowania  w produkcji. Nanotwardościomierze mogą być wykorzystywane do badania wytrzymałości różnych surowców, ale szczególnie często maszyny te wykorzystuje się do badania gumy technicznej, jak również już powstałych z niej wyrobów. To właśnie w przypadku gumy technicznej nawet małe różnice w wytrzymałości mogą być bowiem decydujące i to właśnie ten surowiec badany jest zazwyczaj z użyciem najbardziej dokładnych dostępnych obecnie maszyn. Oprócz tego maszynę te wykorzystuje się również do badania takich surowców jak na przykład stal.

W obecnych czasach większość surowców produkcyjnych jest badanych przed wykorzystaniem w produkcji. Dzięki temu producenci mogą się wystrzec przed wadami fabrycznymi różnych produktów, które już trafią na rynek i mogłyby trafić w ręce klientów.