You are currently viewing Co warto wiedzieć o ciekłym CO2?

Co warto wiedzieć o ciekłym CO2?

Należy bardzo dużo wiedzieć o butlach z płynnym CO2, jeśli dystrybuujemy piwo, stout i cydry, a nawet napoje gazowane. Pierwszą obserwacją powinny być manometry wlotowego azotu i dwutlenku węgla. Jeśli te manometry odczytują bardzo niskie „lub zero”, może wystąpić sytuacja braku gazu.Ciśnienia te powinny być bardzo podobne do ciśnień obserwowanych w odpowiednim źródle gazu. Jeśli istnieje znacząca różnica, może wystąpić przeciek w przewodach między źródłem gazu a XactMix.

Jak bezpiecznie przechowywać ciekły CO2?

zbiornik na ciekły co2Ciekły luzem dwutlenek węgla jest bezpieczniejszy, jest niskociśnieniową alternatywą dla wysokociśnieniowych butli ze sprężonym gazem. Dzięki systemowi CO2 ciekły luzem dwutlenek węgla jest przechowywany w pomieszczeniach pod niższym ciśnieniem w stalowym zbiorniku i jest automatycznie uzupełniany zgodnie z harmonogramem, zgodnie z twoim schematem użytkowania. Zbiorniki CO2 są zainstalowane na stałe w lokalizacji klienta, więc nie muszą się oni martwić kłopotami ze zmianą butli. Producenci oferują systemy płynnego masowego dwutlenku węgla w kilku rozmiarach, od 500 litrów do 500000 litrów pojemności dwutlenku węgla, w zależności od potrzeb danej firmy. To mówi nam, że w temperaturze około 40 stopni Fahrenheita CO2 ma prężność pary 600 psi. Przy 72 stopniach F wynosi około 860. Przy około 80 stopniach F prężność pary CO2 wzrasta do około 970 psi. Tak więc, jeśli manometr przed niekontrolowanym rozładowaniem CO2 był niedostępny dla ponad 1200 psi, temperatura wewnętrzna musiała wzrosnąć do 90 stopni F lub więcej ze względu na to, gdzie znajdował się zbiornik na ciekły co2, lub z powodu przebywania w samochodzie. Prężność pary substancji jest wyłącznie funkcją temperatury i ogólnie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Więc jeśli umieścisz kroplę wody w butelce z napojem i zamkniesz ją, całkowita ilość widocznej ciekłej wody będzie maleć wraz ze wzrostem temperatury, ponieważ zwiększa się ilość wody w fazie pary. Dostarczanie CO2 i instalacja odpowiednich produktów została usprawniona, aby uprościć proces transportu między dostawcą gazu a obowiązkami klienta. Odbywa się to poprzez zastosowanie dwóch opcji zasilania: gazu lub ciekłego CO2. Ustalenie, która opcja zasilania jest odpowiednia dla danej operacji, zależy od tego, ile CO2 klient będzie potrzebować. Często dokonuje się konfiguracji CO2 z gazem, wykorzystującą zbiornik masowy lub dewar.

Ważną uwagą jest to, że CO2 z gazu wydostaje się ze zbiornika masowego przy 250-300 PSI i musi zostać przepuszczony przez AMP, pneumatyczny wzmacniacz gazu, który zwiększa ciśnienie CO2 do 850-900 PSI. Nowo dodany gaz CO2 jest przesyłany do systemu, gdzie skrapla się w ciecz. Tam CO2 jest wypychany z dyszy w postaci stałych cząstek śniegu do czyszczenia i chłodzenia. Jedynymi wymaganiami, za które musi być odpowiedzialny klient, są instalacje elektryczne i sprężone powietrze.